STUDIEMATERIAL

för NYANLÄNDA och ASYLSÖKANDE

Nio videofilmer + handledning för dig som vill arrangera studiecirklar

Meningsfull Väntan är ett studiematerial som består av nio korta filmer med olika teman, en studiehandledning till ledaren och ett arbetsblad till deltagaren. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut.

 

Syftet är att ge människor som väntar på besked möjlighet till en ”meningsfull väntan” genom ett erbjuda ett antal studietillfällen i ett sammanhang som kan skapa mening och ge deltagaren kunskaper som kan vara bra att känna till om det nya landet.

 

Materialet bygger på att deltagarna ser och lyssnar på filmerna och sedan diskuterar med varandra, reflekterar över det sammanhang de bär med sig och det nya samhället de hamnat i.

 

Det här är ingen språkkurs utan ett samtal om det nya samhället, uppbyggt som en studiecirkel. Du som vill leda en studiecirkel kan läsa mer under För ledare.

 

Samtliga nio filmer är textade på svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinska, persiska samt dari.

Film/träff 1

Svenska högtider

Svensk textning kan slås på med CC-knappen i videospelaren.

English subtitles can be displayed with the CC button in the video player.

Qoraal-hoosaadyada Soomaaliga waxa lagu soo bandhigi karaa batoonka CC-ga ee ku dhex jira qalabka fiidyaha.

ትግርኛ ንኡስ ርእስታት ኣብ ቪድዮ ፕለየር ብ CC ዝብል መጠወቒ ክትረአ ትኽእል ኢኻ።

يمكن عرض الترجمة العربية مع زر CC في مشغل الفيديو.

زیرنویس فارسی و دری با دکمه CC در پخش کننده ویدیو قابل نمایش است.

Film/träff 2

Naturen

Svensk textning kan slås på med CC-knappen i videospelaren.

English subtitles can be displayed with the CC button in the video player.

Qoraal-hoosaadyada Soomaaliga waxa lagu soo bandhigi karaa batoonka CC-ga ee ku dhex jira qalabka fiidyaha.

ትግርኛ ንኡስ ርእስታት ኣብ ቪድዮ ፕለየር ብ CC ዝብል መጠወቒ ክትረአ ትኽእል ኢኻ።

يمكن عرض الترجمة العربية مع زر CC في مشغل الفيديو.

زیرنویس فارسی و دری با دکمه CC در پخش کننده ویدیو قابل نمایش است.

Film/träff 3

Familj

Svensk textning kan slås på med CC-knappen i videospelaren.

English subtitles can be displayed with the CC button in the video player.

Qoraal-hoosaadyada Soomaaliga waxa lagu soo bandhigi karaa batoonka CC-ga ee ku dhex jira qalabka fiidyaha.

ትግርኛ ንኡስ ርእስታት ኣብ ቪድዮ ፕለየር ብ CC ዝብል መጠወቒ ክትረአ ትኽእል ኢኻ።

يمكن عرض الترجمة العربية مع زر CC في مشغل الفيديو.

زیرنویس فارسی و دری با دکمه CC در پخش کننده ویدیو قابل نمایش است.

Film/träff 4

Barn

Svensk textning kan slås på med CC-knappen i videospelaren.

English subtitles can be displayed with the CC button in the video player.

Qoraal-hoosaadyada Soomaaliga waxa lagu soo bandhigi karaa batoonka CC-ga ee ku dhex jira qalabka fiidyaha.

ትግርኛ ንኡስ ርእስታት ኣብ ቪድዮ ፕለየር ብ CC ዝብል መጠወቒ ክትረአ ትኽእል ኢኻ።

يمكن عرض الترجمة العربية مع زر CC في مشغل الفيديو.

زیرنویس فارسی و دری با دکمه CC در پخش کننده ویدیو قابل نمایش است.

Film/träff 5

Hälsa

Svensk textning kan slås på med CC-knappen i videospelaren.

English subtitles can be displayed with the CC button in the video player.

Qoraal-hoosaadyada Soomaaliga waxa lagu soo bandhigi karaa batoonka CC-ga ee ku dhex jira qalabka fiidyaha.

ትግርኛ ንኡስ ርእስታት ኣብ ቪድዮ ፕለየር ብ CC ዝብል መጠወቒ ክትረአ ትኽእል ኢኻ።

يمكن عرض الترجمة العربية مع زر CC في مشغل الفيديو.

زیرنویس فارسی و دری با دکمه CC در پخش کننده ویدیو قابل نمایش است.

Film/träff 6

Jämlikhet

Svensk textning kan slås på med CC-knappen i videospelaren.

English subtitles can be displayed with the CC button in the video player.

Qoraal-hoosaadyada Soomaaliga waxa lagu soo bandhigi karaa batoonka CC-ga ee ku dhex jira qalabka fiidyaha.

ትግርኛ ንኡስ ርእስታት ኣብ ቪድዮ ፕለየር ብ CC ዝብል መጠወቒ ክትረአ ትኽእል ኢኻ።

يمكن عرض الترجمة العربية مع زر CC في مشغل الفيديو.

زیرنویس فارسی و دری با دکمه CC در پخش کننده ویدیو قابل نمایش است.

Film/träff 7

Religion

Svensk textning kan slås på med CC-knappen i videospelaren.

English subtitles can be displayed with the CC button in the video player.

Qoraal-hoosaadyada Soomaaliga waxa lagu soo bandhigi karaa batoonka CC-ga ee ku dhex jira qalabka fiidyaha.

ትግርኛ ንኡስ ርእስታት ኣብ ቪድዮ ፕለየር ብ CC ዝብል መጠወቒ ክትረአ ትኽእል ኢኻ።

يمكن عرض الترجمة العربية مع زر CC في مشغل الفيديو.

زیرنویس فارسی و دری با دکمه CC در پخش کننده ویدیو قابل نمایش است.

Film/träff 8

En Sverige-resa genom historien

Svensk textning kan slås på med CC-knappen i videospelaren.

English subtitles can be displayed with the CC button in the video player.

Qoraal-hoosaadyada Soomaaliga waxa lagu soo bandhigi karaa batoonka CC-ga ee ku dhex jira qalabka fiidyaha.

ትግርኛ ንኡስ ርእስታት ኣብ ቪድዮ ፕለየር ብ CC ዝብል መጠወቒ ክትረአ ትኽእል ኢኻ።

يمكن عرض الترجمة العربية مع زر CC في مشغل الفيديو.

زیرنویس فارسی و دری با دکمه CC در پخش کننده ویدیو قابل نمایش است.

Film/träff 9

Så styrs Sverige

Svensk textning kan slås på med CC-knappen i videospelaren.

English subtitles can be displayed with the CC button in the video player.

Qoraal-hoosaadyada Soomaaliga waxa lagu soo bandhigi karaa batoonka CC-ga ee ku dhex jira qalabka fiidyaha.

ትግርኛ ንኡስ ርእስታት ኣብ ቪድዮ ፕለየር ብ CC ዝብል መጠወቒ ክትረአ ትኽእል ኢኻ።

يمكن عرض الترجمة العربية مع زر CC في مشغل الفيديو.

زیرنویس فارسی و دری با دکمه CC در پخش کننده ویدیو قابل نمایش است.

För ledare

Du som vill leda en studiecirkel tar kontakt med ditt studieförbund. Du kan antingen fylla i Bildas PDF-blankett och skicka in den, eller använda Sensus online-formulär. När du skickat in din anmälan får du en studiecirkellista utskickad till dig där du fyller i närvaron vid samlingarna.

 

Läs igenom materialet innan varje studiecirkelträff, och skriv ut deltagarbladen så att ni tillsammans kan diskutera kring filmerna efter visningen.

Om oss

Under 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Det är bara en bråkdel av de 60 miljoner som är på flykt i världen, men så många har Sverige aldrig tagit emot under ett enda år tidigare. Mottagandet sätts på stora prov då alla ärenden ska prövas och avgöras, bostäder ska hittas, barn ska börja i skolan osv. Migrationsverket bedömer att det kan ta upp till två år eller mer innan den asylsökande får besked. Tiden av väntan tär på många människor. Flera har varit med om hemska upplevelser som fått dem att fatta beslut att fly. Flyktvägen kan ha kantats av umbäranden, våld eller andra obehagligheter. Att komma till ett nytt land som för de flesta är väldigt olikt hemlandet kan vara svårt.

 

Vi ville göra ett material som kan bidra till att asylsökande får en meningsfull väntan och har producerat korta animerade filmer på olika teman. Till filmerna hör den här studiehandledningen och deltagarblad. Många nyanlända och asylsökande kommer idag till kyrkor och församlingshem för att vara med i olika sammanhang, såsom matlagningsgrupper, språkcaféer, studiecirklar eller gudstjänster. Materialet kan också användas i studiecirklar på asylboenden.

 

Syftet med det här materialet är att ge människor som väntar på besked möjlighet till en ”meningsfull väntan” genom att erbjuda ett antal studietillfällen i ett sammanhang som kan skapa mening. Genom att tillsammans titta på korta animerade filmer med olika teman som berättar om det nya landet hoppas vi att deltagare ska möta andra människor, träna på att prata svenska och samtidigt få en kort introduktion till de olika temana. Materialet bygger på att deltagarna ser och lyssnar på filmerna och sedan diskuterar med varandra, reflekterar över det sammanhang de bär med sig och det nya samhället de hamnat i.

 

Produktionen av materialet till projektet ”Meningsfull väntan” har möjliggjorts tack vare ekonomiskt bidrag från Kyrkostyrelsen. Materialet har tagits fram i samverkan mellan Svenska kyrkan Borås, Sensus Västra Sverige, Bilda Sydväst och Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås. Det är också dessa parter som är ansvariga för projektets innehåll. Manus till filmerna är framarbetade av Daniel Uddling (Kyrkornas flyktingsrådgivning), Anders Hjort (Sensus), Inger Awenlöf (Svenska Kyrkan), Lena Sjöberg (Sensus) och Anna Svalander (Bilda). Skådespelarna Gunilla Rydholm Eriksson och Lennart Eriksson vid Stadsteatern i Borås har lånat sina röster till filmerna. Studiematerialet och ledarhandledningarna är författade av Inger Awenlöf, Lena Sjöberg och Anna Svalander. Deltagarbladen, animation samt filmproduktion är gjorda av Jonas Hummelstrand.

 

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via info@meningsfullvantan.se